Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści. Jednak otrzymanie wsparcia z unijnych dotacji wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować projekt zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo go rozliczyć.


Realizacja projektów stanowi wyzwanie nie tylko dla beneficjenta , ale i instytucji przyznającej mu dofinansowanie. Obustronne warunki współpracy między stronami określane są w umowie o dofinansowanie projektu, której zawarcie umożliwia beneficjentowi realizację projektu. Uzyskanie dofinansowania stanowi punkt wyjścia do kompleksowego zaangażowania się w rekrutację uczestników oraz zapewnienie im wsparcia. Z drugiej strony nakłada na beneficjenta obowiązki wynikające z obsługi projektu, jego promocji, a przede wszystkim realizacji poszczególnych jego etapów zgodnie z wytycznymi.
 

W kolejnych zakładkach działu Realizuję projekt dowiesz się jak przebiega proces podpisania umowy o dofinansowanie, jakie są najważniejsze obowiązki związane z rozliczaniem projektu, o czym trzeba pamiętać w zakresie monitorowania postępów projektu i sprawozdawczości z jego realizacji oraz jak prawidłowo oznaczać dokumenty projektowe i działania informacyjno-promocyjne.