W tej sekcji znajdziesz listy wszystkich projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój wybranych w trybie konkursowym (Działanie 1.2) i pozakonkursowym (Działanie 1.1) przez WUP w Olsztynie.

Działanie 1.1 POWER:

Działanie 1.2 POWER:

Informacje na temat wszystkich projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich oraz w serwisie Mapa Dotacji UE